Vocalibre zingt Bach

VOCALIBRE ZINGT BACH
Johann Sebastian Bach heeft voor koor behalve koralen, passies en cantates ook 6 motetten
geschreven. Een motet is een geestelijke tekst op een niet liturgische geestelijke melodie. Jesu,
meine Freude (BWV 227) is één van deze motetten.
Jesu meine Freude is een vijfstemmig werk bestaande uit 11 delen en werd voor het eerst uitgevoerd in 1723.
Het centrale thema van dit motet wordt in deel 6 (inderdaad, het middelste deel) uitgewerkt in de koorfuga ‘Ihr aber seid nicht fleischlich sondern geistlich’.
Vocalibre heeft het werk opgenomen in het repertoire en op 10 juli aanstaande wordt het uitgevoerd in een cantatedienst in de Ontmoetingskerk van Beetsterzwaag.
Jochem Schuurman begeleidt het koor op een kistorgel in barokstemming. Naast het motet zingt het koor psalmen uit het oude Duitse Beckerpsalter met harmonisaties van Heinrich Schütz. Hij was de meest betekenisvolle Duitse componist uit de Barok vóór Bach
De dienst begint om 19.00 uur.
Het werk ontleent zijn titel aan een hymne van Johann Franck, geschreven rond 1650. Bach
laat de coupletten van het koraal afwisselen met passages uit de brief van Paulus aan de
Romeinen.