Geachte liefhebber van vocaal ensemble Vocalibre,

Hartelijk dank voor uw bezoek aan ons concert.

Wij hopen dat u genoten heeft en dat u enthousiast bent geworden om Vriend van Vocalibre te worden.

Met uw jaarlijkse financiële bijdrage is het voor ons mogelijk deze concerten te blijven organiseren.  

Wat krijgt u als tegenprestatie voor uw financiële bijdrage?

  • Voor ieder € 25,- 2 gratis toegangskaartjes voor één concert
  • Vooraankondiging van onze concerten via de mail
  • Nieuwsbrief

Voor meer informatie over de “Vrienden van..” (of het kenbaar maken van uw bijdrage) kunt u contact op nemen met ons secretariaat t.a.v.:

Ingrid Vries                                                                                                                                                                      

Tymen de Boerwei 13                                                                                                                                                     

9212 RJ Boornbergum                                                                                                                                                          

Tel: 0512-381883
                                                                                                                                                                                        

Tevens kunt u zich aanmelden als “Vriend” via onderstaand formulier.

Uw naam

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

E-mail

Meldt zich hierbij aan als vriend van Vocaal Ensemble Vocalibre, voor een jaarlijkse bijdrage van:

€ 25,-€ 50,- Anders, namelijk:

Ik zal deze bijdrage overmaken op rekeningnummer :
IBAN: NL68 ABNA 0507 3730 65 t.n.v. Vereniging Vocaal Ensemble Vocalibre, o.v.v. vriend van Vocaal Ensemble Vocalibre

Hartelijk dank voor uw belangstelling en wij hopen u vaak te mogen begroeten op een van onze concerten.