15 of 46 items

Psalmzettingen van Jan Pieterszoon Sweelinck

by Cor Klazenga

We werken dit seizoen aan een prachtig programma bestaande uit vier-, vijf- en zesstemmige psalmzettingen van Jan Pieterszoon Sweelinck. Deze zettingen van Sweelinck, gebaseerd op de melodie├źn van het Geneefse Psalter, zijn van een uitzonderlijke schoonheid en brengen de oud-testamentische woorden op heel bijzondere wijze tot leven. Veel van die teksten zijn van de hand […]

Vocalibre in het voorprogramma Nederlands Kamerkoor

by Cor Klazenga

Het programma voor komend seizoen is al weer aardig gevuld met concerten in Kollum, Dronrijp, Oudega en Leeuwarden. In het kader van het project ‘ZINGEN DOE JE SAMEN’ is Vocalibre uitgenodigd te zingen in het voorprogramma van het Nederlands Kamerkoor op 14 mei 2019 in de Grote Kerk te Leeuwarden. Paul van Nevel dirigeert dan […]

Vacatures

by Cor Klazenga

De vacatures van een sopraan en een alt zijn inmiddels ingevuld. Aukje van der Woude en Welmoed van der Molen komen ons koor versterken. Hartelijk welkom Aukje en Welmoed!

Planning najaar

by Cor Klazenga

Na twee prachtige concerten in april ligt in de periode tot de zomervakantie de focus op een aantal psalmen van Sweelinck. In het najaar hopen we hier een tweetal concerten mee te geven. Weer een heel andere uitdaging dus! Het kerstconcert van 15 december wordt (onder voorbehoud) in de Sint Agathakerk te Oudega gehouden. Het […]