Vocalibre ontwaakt!!

Zo langzamerhand dooft Corona uit. Dat betekent dat Vocalibre voorzichtig haar activiteiten weer gaat oppakken. We zijn daar erg blij mee want we hebben het zingen en het maken van onze mooie muziek enorm gemist.

Inmiddels werken al diverse leden van ons koor in kwartetverband mee aan diensten in de Grote Kerk van Drachten. Het gaat om de diensten van 13 juni, 11 juli en 8 augustus.

Er staat ook al een dienst gepland op zondag 11 oktober met Sytze de Vries.

Zolang we nog niet kunnen repeteren in de Dorpskerk van Beetsterzwaag, zingen we elke woensdag in de Grote Kerk van Drachten.